25.03.2019
Neerleggen taken bestuur MFC Oelbroeck

Aan het College van B&W van de gemeente Sint Anthonis  
Brink 3                                                                                                         
5845 BH Sint Anthonis
 
Betreffende: neerleggen taken bestuur MFC Oelbroeck

Sint Anthonis, 15-03-19


Geacht College,

Het bestuur van Stichting Oelbroeck heeft in haar vergadering van 28-01-19 kennis genomen van het besluit van de Stuurgroep MFA om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wij betreuren dit besluit ten zeerste, daar ook wij er van overtuigd zijn dat de stuurgroep een  goed en realistisch plan “Toekomstbestendig Oelbroeck” heeft gepresenteerd.
Het bestuur heeft zich beraden op de gevolgen van het besluit van het College van B&W om dit plan niet te realiseren. Voor MFC Oelbroeck betekent dit dat de toekomst onder grote druk komt te staan, namelijk:

  • De visie en missie van MFC Oelbroeck om voor Sint Anthonis “de ontmoetingsplaats” te maken voor de inwoners (jong en oud) van ons dorp, kan niet worden gerealiseerd door de reeds lang bekende problemen in de huidige accommodatie, waaronder het ontbreken van een centrale ontmoetingsruimte. De bedoelde impuls aan de tanende leefbaarheid van onze gemeenschap, wordt daardoor niet bereikt. Door de grote inzet van vrijwilligers is er de afgelopen jaren veel ten goede gekeerd en is het gemeenschapshuis thans nog in goede doen, maar de houdbaarheid daarvan loopt ten einde door o.a. het grote achterstallige onderhoud, de achterhaalde techniek en versleten apparatuur.
  •  
  • De kans op een MFA nieuwe stijl, zoals de landelijke  trend is,  waarbij o.a. de informatiefunctie voor de burgers een belangrijke rol inneemt, is thans geen optie meer.  MFC Oelbroeck maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
  •  
  • De exploitatie, die door de inzet van alle vrijwilligers, de afgelopen vier jaar van verliesgevend naar een klein overschot is gegroeid, zal wederom verliesgevend worden. Er is zoals bij U bekend een tekort aan geschikte verhuurbare ruimten en er kan niet worden voldaan aan de afspraken die door de gemeente met huurders zijn gemaakt. De  reeds lang bestaande problemen met o.a. de harmonie (aan wie al toezeggingen zijn gedaan door een eerder College), Sociom (ruimtegebrek) en de Link blijven derhalve onverkort bestaan. Kortom, verenigingen/instellingen zullen mogelijk moeten uitwijken naar andere locaties, als het MFC niet op korte termijn toekomstbestendig wordt gemaakt. Signalen daartoe worden al veelvuldig afgegeven.
  •  
  • De beoogde verzelfstandiging is onder de huidige omstandigheden volstrekt onhaalbaar. De in gang gezette zelfsturing en burgerparticipatie door ruim 25 vrijwilligers, die in vier jaar tijd iets heel moois opgebouwd hebben en met enthousiasme aan de toekomst van MFC Oelbroeck wilden werken, is thans in de kiem gesmoord. Dit is mede ingegeven  doordat zij de afgelopen maanden geen enkel initiatief  hebben gezien van het gemeentebestuur dat zij “echt” werk willen maken van een toekomstbestendig MFC Oelbroeck. Op zijn minst had het gemeentebestuur in gesprek kunnen gaan met de voormalige stuurgroep, ten einde hen in de gelegenheid te stellen het in september 2018 ingediende plan, waar vier jaar met zorg aan is gewerkt,  inhoudelijk toe te lichten.

Daar wij ervan overtuigd zijn dat het gemeenschapshuis (en de MFA als geheel) op termijn alleen maar levensvatbaar blijft, wanneer het toekomstbestendig gemaakt wordt, hebben wij als bestuur unaniem besloten binnen afzienbare tijd terug te treden.
Wij verzoeken u voor 1 mei 2019 kandidaten voor te dragen, die uw visie ondersteunen. Als wij vóór die tijd geen nadere berichten van uw college krijgen over het formeren van een nieuw bestuur, zullen wij de liquidatie van de Stichting Oelbroeck in gang zetten, zoals dit statutair is geregeld. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de activiteiten tot 5 juli 2019 ongestoord verder kunnen gaan en daarna het MFC gebouw aan de gemeente teruggeven. Tevens zal het beheer over het MFA gedeelte per 5 juli 2019 worden beëindigd.
Daarnaast kunnen wij U nog melden dat onze beheerder, de heer Jos van Raaij, per 8 juli met pensioen zal gaan. Het bestuur van het MFC zal dit als goed werkgever afhandelen. Het nieuwe bestuur/gemeente zal in zijn opvolging moeten voorzien.

Wij zien uw eventuele nadere berichten tegemoet.

Inmiddels verblijft,

Hoogachtend,
H. Westerveld                                                                                                                               
secretaris MFC Oelbroeck
 
cc fractieleiders politieke partijen en pers
 

Terug

Nieuwsberichten

10.04.2024
Appels en Peren: Zien waar je staat
09.04.2024
Bevrijdingsdag in de spotlight: Seniorenmiddag op 2 Mei!
21.03.2024
Ideeënbus bij Oelbroeck
20.03.2024
Appels en Peren (talentenjacht Land van Cuijk)
15.03.2024
Seniorenmiddag 2 mei a.s. geheel in het teken van bevrijdingsdag!
13.03.2024
Nationale Diabetes Challenge en Positieve Gezondheid Sint Anthonis
27.02.2024
Nieuw, het Oelbroeck Koffie Café !
25.02.2024
Doe mee met de receptenwedstrijd Land van Cuijk
15.02.2024
In het zicht van het Levenseinde
29.01.2024
Een bomvol programma met veel spektakel
13.01.2024
Het Hobbycentrum Sint Anthonis organiseert opnieuw een workshop Zelfklussen
15.12.2023
Informatiebijeenkomst Studiekring Sint Anthonis
05.12.2023
Textiele Werkvormen bij Hobby Centrum
23.11.2023
APPELS EN PEREN op 14 april in Oelbroeck
16.11.2023
Het Hobbycentrum Sint Anthonis gaat per 1 september starten met een klussendienst aan huis
02.11.2023
Oelbroeck Ommetjes morgen 1 jaar!
01.11.2023
Positieve Gezondheid: Open Route
16.10.2023
Workshop Pluim voor je Hart
28.09.2023
Cicero start seizoen met ‘gezondheidscreactivist’ Chantal Walg
15.09.2023
Aanmeldtermijn Verlengd voor de Fittestdag
26.08.2023
Seniorenmiddag op 10 oktober
06.08.2023
Kaartverkoop voor ‘Vrienden Van Oelbroeck Live’ is geopend.
28.07.2023
Zomerconcert Riciotti
14.07.2023
Workshop Insectenhotel maken
03.07.2023
Expositie Hobby Centrum
28.06.2023
Wie kan ons helpen met schuren en schilderen?
19.06.2023
workshop zijdeschilderen
17.06.2023
Nu ook open op zaterdag!
14.06.2023
Komt u gezellig Samen Eten bij Oelbroeck, vrijdag 23 juni aanstaande?
24.05.2023
Samen eten bij Oelbroeck gaat door!
11.05.2023
Oelbroeck heeft een Vertrouwenscontactpersoon voor grensoverschrijdend gedrag
01.05.2023
Informatiepunt geopend in de Bibliotheek Sint Anthonis
20.04.2023
Je Leefstijl als Medicijn
14.04.2023
Theater Na De Dam
11.04.2023
Boekpresentatie
04.04.2023
Oud profwielrenner Rob Harmeling te gast bij Cicero: 'Overwin drempels en durf te veranderen'
31.03.2023
Samen Eten bij Oelbroeck
16.03.2023
Aankondiging seniorenmiddag op 25 april in Oelbroeck
12.03.2023
Sint Tunnis Rocks
12.03.2023
Theater Na De Dam
17.02.2023
'Samen eten' in Oelbroeck
14.02.2023
Het Hobbycentrum Sint Anthonis gaat vlechten!
31.01.2023
Mark van Houdenhoven van de Maartenskliniek te gast bij Cicero
19.01.2023
workshop Servies stippen bij het Hobby Centrum
18.01.2023
Activia en Oelbroeck sluiten overeenkomst voor vijf jaar
04.01.2023
Hobbycentrum Sint Anthonis schenkt een fietspomp aan de receptie van Oelbroeck.
15.12.2022
Eindelijk zelf een klus(je) aanpakken!
07.12.2022
Oelbroeck spreidt zijn vleugels uit!
01.12.2022
Workshop 'Kerstfestoen' maken in Oelbroeck
22.11.2022
Boeiende avond bij Cicero: 'De duistere wereld van de ondermijnende criminaliteit'
17.11.2022
Wij zoeken een coördinator vrijwilligers voor Oelbroeck,
15.11.2022
Oelbroeck ommetjes een succes
06.11.2022
Ontmoetingsruimte Oelbroeck: de koffie staat klaar!
01.11.2022
Comedyhuus Oelbroeck komt 11 november met Belgisch grappigste puntdichter tijdens de 3de editie van de comedynight. Denis Nowé
20.10.2022
Oelbroeck 'Ommetjes' : Oelbroeck gaat wandelen!
13.10.2022
Oelbroeckfestival
12.10.2022
16 oktober - Het Oelbroeck Festival: een gratis muziekfeest voor iedereen!
06.10.2022
14 oktober Comedy Huus Oelbroeck
16.09.2022
Hobby Centrum is gestart
09.09.2022
Oktoberfest voor Senioren
22.07.2022
Comedyhuus Oelbroeck
17.06.2022
Aftrapbijeenkomst Hobbycentrum
02.06.2022
Oelbroeck neemt afscheid van Jos van Raaij
20.05.2022
Heropening Oelbroeck
13.05.2022
Toeristisch Informatiepunt in Oelbroeck
01.04.2022
Programma Feestelijke Heropening
16.03.2022
Officiële heropening Oelbroeck.
24.02.2022
Op de koffie bij Oelbroeck
03.05.2021
De verbouwing van Oelbroeck kan beginnen
29.04.2021
Koninklijke Onderscheiding Ger van Sambeek
29.05.2020
MFC Oelbroeck weer (beperkt) geopend
12.03.2020
Voorbereidingen voor verbouwing Oelbroeck zijn in volle gang
29.01.2020
Groen licht voor verbouwplannen
24.09.2018
Presentatie plannen verbouwing MFA Oelbroeck Sint Anthonis
19.01.2017
Flynth Flamingo's Activia heeft de uitwedstrijd tegen Regio Zwolle Volleybal met 3-0 gewonnen
13.01.2017
Uitslag Kwizzut bekend
13.01.2017
Apachepiloot Peter Gordijn bij Cicero
03.01.2017
Opening van de BOS in kindcentrum Oelbroeck
01.01.2017
Mark van de Veerdonk weer bij Oelbroeck

Vaste gebruikers

SPG Photo's
Somas Activia
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Hobby Centrum
Samen Sint Anthonis
yort
Heemkundekring Sint Tunnis
kunstkring
Sociom
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
De huuskamer
Cicero
De Traonentrekkers