02.06.2022
Oelbroeck neemt afscheid van Jos van RaaijJos kwam 1 december 2014 in dienst van Oelbroeck in een tijd dat het niet zo geweldig liep. De financiën waren niet op orde en wat ooit de bedoeling was van de gemeente, dat Oelbroeck “de ontmoetingsplek” voor de inwoners van Sint Anthonis moest worden, kwam niet uit de verf. De eerste taak van Jos was de financiën op orde brengen. Dat lukte binnen 1 jaar, o.a. door volledig met vrijwilligers te gaan werken. Daarnaast nam hij er nog een taak bij door ook coördinator van de sporthal te worden. Kort om, hij nam Oelbroeck stevig bij de hand en dat legde de organisatie geen windeieren. 
Gestaag nam het aantal activiteiten binnen Oelbroeck toe, waardoor ook de inkomsten ervoor zorgden dat Oelbroeck financieel gezond werd en tot op de dag van vandaag nog steeds is. Jos ontwikkelde samen met het bestuur een nieuwe visie op de toekomst, die de afgelopen jaren steeds meer is gaan leven. De inwoners van Sint Anthonis weten in toenemende mate de weg naar Oelbroeck te vinden. Dat heeft zeker ook te maken met de gemakkelijke benaderbaarheid van Jos, een echte Sint Tunnissenaar. 
De nieuwe visie leidde er toe dat ook het gebouw een keer een flinke opknap beurt moest krijgen. Gelukkig kwam daar een subsidie voor van de gemeente en Jos heeft zich daar de afgelopen jaren helemaal in vast gebeten. Daarin trok hij veelal op met Henk van Haare, de penningmeester van Oelbroeck. Het resultaat mag er zijn, gezien de vele positieve reacties tijdens de openingsactiviteiten. 
In al deze jaren heeft ook de echtgenote van Jos, Amélie, haar sporen verdiend voor Oelbroeck als vrijwilliger. Zij was degene, die elk jaar het initiatief nam om alle seizoenen in beeld te brengen en de foyer daar sfeervol naar inrichtte. Ook heeft zij diverse exposities van amateur kunstenaars naar Oelbroeck gebracht. Jos is haar dankbaar dat hij al die tijd de ruimte heeft gekregen om zoveel tijd (en vaak op ongeregelde tijden) in Oelbroeck door te brengen.
Nu is het tijd om te gaan genieten van zijn pensioen, dat hij inmiddels al een paar jaar heeft bereikt met zijn 69 jaar. Het bestuur is dankbaar voor wat Jos allemaal heeft betekend voor Oelbroeck en biedt hem een afscheidsreceptie aan welke zal plaats vinden op 15 juni in de nieuwe ontmoetingsruimte van Oelbroeck tussen 19 en 21 uur. Inwoners van Sint Anthonis zijn daarbij van harte welkom.
Bestuur Oelbroeck  
 

Terug

Vaste gebruikers

Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen