12.03.2020
Voorbereidingen voor verbouwing Oelbroeck zijn in volle gang

Persbericht
Voorbereidingen voor verbouwing Oelbroeck zijn in volle gang
Nadat in december 2019 de financiële goedkeuring vanuit de gemeente kwam, ligt er nu een definitief projectplan. De voorbereidingen voor de verbouwing van Oelbroeck zijn in volle gang. De architect legt, in samenspraak met de direct betrokken partijen, de laatste hand aan de tekeningen.  Er zijn meerdere werkgroepen bezig en ook de samenwerking tussen de gemeente en Oelbroeck loopt goed. Zoals het er nu voor staat, start de daadwerkelijke verbouwing in november van dit jaar.

De werkgroep dienstverlening/samenwerking, de werkgroep accommodatie, de werkgroep exploitatie en beheer en de werkgroep communicatie zijn op stoom. Deze werkgroepen rapporteren aan de projectgroep.
 
Het oudste deel van Oelbroeck, ook wel het MFC Oelbroeck genoemd, werd opgeleverd in 2000. Het nieuwere deel, daterend uit 2009, staat bekend onder de naam MFA Oelbroeck. In de nieuwe situatie zal er veel meer eenheid ontstaan en kunnen we het voortaan gewoon over Oelbroeck hebben. Daarbinnen zijn nog steeds allerlei  mogelijkheden voor (sport)verenigingen, de bibliotheek, de basisschool, dagbesteding en ga zo maar door.  Het nieuwe Oelbroeck wordt veel meer één gebouw waarin de dienstverlening logisch georganiseerd is en goed op elkaar aansluit.

Jos van Raaij, coördinator bij Oelbroeck vertelt dat hij de afgelopen vijf jaar een hele positieve ontwikkeling heeft gezien bij de vrijwilligers, de betaalde krachten en de IBN- medewerkers. “Het is in de afgelopen jaren steeds meer één team geworden. Alle medewerkers zijn heel betrokken bij Oelbroeck. Daardoor is ook de dienstverlening verbeterd en zijn we echt toe aan de verbouwing. Door de verbouwing kunnen we de mogelijkheden voor de gebruikers nog verder uitbreiden en verbeteren. Natuurlijk gaat die verbouwing ook overlast geven. Ik ga er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat de activiteiten hoe dan ook door kunnen gaan. ”

Voorzitter van MFC Oelbroeck  en de voormalige stuurgroep Ben Fransen vindt  samenwerking en elkaar ontmoeten belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe Oelbroeck. “Er is zoveel betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers, dat geeft mij energie. Oelbroeck zal na de verbouwing een sprong maken in de kwaliteit van dienstverlening, want dat is waar deze hele verbouwing voor dient, stelt een bevlogen Ben Fransen. “Dat betekent overigens ook dat we nog steeds op verschillende terreinen vrijwilligers zoeken die willen meewerken aan het succes van Oelbroeck.”

Het informeren en betrekken van omwonenden, gebruikers en de inwoners van Sint Anthonis is bij deze grote verbouwing van Oelbroeck heel belangrijk, vervolgt hij. Binnenkort zijn er weer twee bijeenkomsten waarin gebruikers en omwonenden worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen om hun vragen te stellen.”

Architect Mattieu Bulkens legt uit hoe hij te werk is gegaan: “Om een zo optimaal functionerend Oelbroeck te kunnen realiseren, heb ik als architect nauw  samengewerkt met de gebruikers, beheerder, bestuur MFA en gemeente. Deze samenwerking en de daaruit voortvloeiende suggesties en ideeën, hebben geleid tot een veel bruikbaarder Oelbroeck, waarbij het elkaar kunnen ontmoeten centraal staat. Open ruimtes, fijne zichtlijnen, ontmoetingsplekken en veel meer direct daglicht, zorgen ervoor dat ook in de toekomst Oelbroeck een plek is waar gebruikers en inwoners van Sint Anthonis graag vertoeven.

Wethouder Huub Bellemakers is blij met het draagvlak dat er nu is voor de gekozen verbouwingsvariant. “Oelbroeck is een uniek gebouw dat zoveel functies in zich heeft, daar moeten we optimaal gebruik van maken, zegt Bellemakers. Zowel voor de inwoners van het dorp Sint Anthonis als voor de inwoners van de andere dorpen in de gemeente kan een verbouwd Oelbroeck een stimulans geven aan leefbaarheid en samenhang in de gemeenschap.
 

Terug

Vaste gebruikers

Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis