23.07.2021
Financiën en fondsenwerving

Door Henk van Haare
In november 2019 gaven het College van B & W en de gemeenteraad van Sint Anthonis hun goedkeuring aan een investering van € 2.000.000,-- voor de verbouwing van de MFA met als doel de MFA toekomstbestendig te maken. Toekomstbestendig in de betekenis van het aanpassen van het gedateerde gebouw met een sluitende begroting ( business case ) na de verbouwing. Het was de uitkomst van een proces waarin aan een voorwaarde van beide partijen, gemeente en M.F.A., werd voldaan om tot verzelfstandiging over te kunnen gaan. Een belangrijke reden voor een sluitende begroting is het gegeven dat MFA Oelbroeck naast circa 10 betaalde parttime en IBN inleenkrachten voor het grootste gedeelte door vrijwilligers wordt gerund.
In 2020 hebben projectgroepen  en de regiegroep er samen voor gezorgd dat er nu een concreet projectplan bouwvoorbereidingsfase ligt en dat de bouw in juli 2021 van start is gegaan. Het verzelfstandigingsproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het MFC , dat na de verbouwing wordt opgeschaald naar het bestuur van MFA Oelbroeck.
De inrichtingskosten voor het vernieuwde MFA moeten grotendeels worden opgebracht door de nieuwe stichting. Via fondsenwerving hebben wij inmiddels € 84.000 aan toezeggingen binnen. De grootste subsidiënten zijn het Oranjefonds met € 25.000,00 en het VSBfonds met € 30.000,00.
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land door sociale en culturele projecten te steunen. Op deze wijze krijgt iedereen zijn of haar plek  in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met en dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds :” Iedereen doet mee”
Er is een werkgroep inrichting geformeerd, die met de beschikbaar gestelde middelen van de Stichting en het toekende subsidiebudget een inrichtingsplan uitvoert. Op basis van de huidige begrotingen komen wij nog circa € 50.000 tekort. Elke geldelijke ondersteuning is dus welkom. Sommige subsidieaanvragen lopen nog en de werkgroep Omzetbelasting probeert bij de belastingdienst een voor ons gunstige regeling tot stand te brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij erin slagen om ook de inrichting naar onze wensen te realiseren.

Terug

Vaste gebruikers

Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis