23.07.2021
Update juli van Ben Fransen

Er zijn momenteel veel activiteiten om de nieuwe verzelfstandigde organisatie tijdig klaar te hebben. Zo is inmiddels de nieuwe organisatievorm  van Oelbroeck uitgewerkt en besproken met alle belangrijke graemia, zoals de klankbordgroep en het bestuur van Oelbroeck. Hetzelfde geldt voor de nieuwe statuten, die vrijwel afgerond zijn. Daarnaast  is het nieuwe gebruikershandboek al een heel eind klaar, zodat na de heropening iedereen een naslagwerk heeft, waarin het functioneren van Oelbroeck is beschreven.

Inmiddels is er ook een commissie gestart die na 1 november er voor gaat zorgen dat de nieuwe receptie in Oelbroeck op een goede manier van start kan gaan.
Tevens is ook de evenementen commissie voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Zij gaan de voorbereidingen verzorgen voor de opening, als het vernieuwde
Oelbroeck klaar is. Deze is voorzien in het voorjaar van 2022. Daarnaast is er al een toezegging van een bekend cabaretgezelschap uit onze
gemeenschap die straks een openingsweekend gaan verzorgen in de vorm van enkele mooie feestavonden.
Kortom er is heel veel in ontwikkeling door een aantal commissies met zeer enthousiaste dorpsgenoten om het nieuwe Oelbroeck tot een succes te maken.

Terug

Vaste gebruikers

Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad