Over ons

Met de door het bestuur aangedragen doelen en actieplannen heeft de programmaraad van Oelbroeck thema’s en ideeën geformuleerd, waar zij richting de toekomst verder aan wil werken. In lijn met de omschreven doelen is de programmaraad  van mening dat het thema ontmoeting & verbinding centraal dient te staan. Om dit te bewerkstelligen met gebruik van de huidige ruimtes en gebruikers zijn er een aantal thema’s geformuleerd waar omheen de programmaraad activiteiten wil gaan oppakken danwel analyseren of er mogelijkheden zijn.

De thema’s die geformuleerd zijn rondom ontmoeting en verbinding in het algemeen zijn: Zorg & Welzijn, Informatie & Kennis, Positieve gezondheid en Muziek/Dans & Kunst/Cultuur. Hierbij valt op te merken dat vooral lokale en regionale activiteiten die passen binnen bovengenoemde deelgebieden aanspreken. 

Het bestuur van Oelbroeck bestaat uit:
Voorzitter:             
     
Ben Fransen
Penningmeester:   
     
William Bongers
Secretaris:             
     
Henk Westerveld
Bestuurslid:           
     
Thérèse Claassen
Bestuurslid:           
     
Rob Stoll

Vertouwenscontactpersoon:
     
 Dionne Donlau

Coördinator:         
   
  Hans Rausch
Medewerker:         
     
 Marjo Ploegmakers
Beheerders:           
     
 Frank Beenen, Wim Arts,
      Twan Toonen, Marchel Jozephs en
      Wout van Els

Het bijzondere van Oelbroeck is dat, naast de professionele medewerkers, gerekend kan worden op vele vrijwilligers. Zij zijn de dragende kracht in Oelbroeck en verzetten samen bergen werk om alles op rolletjes te laten lopen. Onze gastheren en gastvrouwen zorgen voor een warm welkom bij de Receptie en in de Ontmoeting.  Andere vrijwilligers zorgen voor het uitvoeren van klein onderhoud in en rond het gebouw en het verzorgen van licht en geluid bij activiteiten in de grote zaal. Het bestuur van Oelbroeck heeft preventie en integriteit hoog in het vaandel staan en is daarom verantwoordelijk voor het voeren van een duidelijk preventie- en integriteitsbeleid. Alle medewerkers van Oelbroeck, vrijwilligers en betaalde medewerkers hebben bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook is in dit verband mevrouw Dionne Donlou aangesteld als vertrouwenscontactpersoon.

Mevrouw Donlou is verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie. Het bestuur gaat er vanuit dat deze gevallen eerst opgelost kunnen worden via de reguliere leidinggevende, maar in het geval van onvoldoende oplossing, staat mevrouw Donlou altijd klaar om te helpen.

Vermoed je dat je te maken hebt gehad of nog hebt met grensoverschrijdend gedrag in Oelbroeck? Neem dan contact op met Dionne Donlou. Zij is te bereiken via haar telefoonnummer 06 – 27522180 of via e-mail: vertrouwenscontactpersoonoelbroeck@oelbroeck.nl  Zij neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Zij behandelt jouw gegevens vertrouwelijk. De gegevens van mevrouw Donlou zijn ook te vinden op plaatsen in het gebouw van Oelbroeck.