16.10.2020
Convenant met omwonenden Oelbroeck getekend

In de aanloop naar de verbouwing van Oelbroeck te Sint Anthonis zijn met omwonenden afspraken gemaakt over al langere tijd bestaande problematiek op het gebied van parkeer- en geluidsoverlast. Het convenant werd op 9 oktober ondertekend door vijf vertegenwoordigers van omwonenden, de voorzitter stuurgroep Oelbroeck Ben Fransen en wethouder Huub Bellemakers namens de gemeente.

Niet parkeren in de woonwijk
De afspraken in het convenant betreffen bijvoorbeeld een wegafzetting met een dringend verzoek om niet in de wijk te parkeren maar op parkeerplaatsen in de omgeving. Ook de inzet van verkeersregelaars is een mogelijkheid. Dit is aan de orde bij een aantal evenementen waar veel bezoekers op af komen zoals Cicero en de wedstrijden van FAST en/of Activia (volleybal). Hoewel er in coronatijd niet veel grote evenementen georganiseerd kunnen worden, hoopt Oelbroeck dat dat in betere tijden weer wél kan. “In de toekomst zullen evenementen als Carnaval en Kwizzut, Cicero hopelijk weer plaats kunnen vinden en dan moeten we het parkeren onder controle hebben.” aldus voorzitter Ben Fransen.

Beperking geluidsoverlast Remmensberg
De bewoners van Remmensberg die in appartementen bovenop het Oelbroeckcomplex wonen hebben zich hard gemaakt voor beperking van geluidsoverlast en de mogelijkheid om hun privéparkeerplaatsen beter te kunnen afschermen, bijvoorbeeld met een parkeerbeugel.
 
Contact tussen Oelbroeck en omwonenden
In het convenant staan ook afspraken over contactmomenten tussen omwonenden en de vertegenwoordigers van Oelbroeck. Wanneer zijn er grote evenementen te verwachten? Zijn er meerdere evenementen op één dag? Waar kan men terecht met een klacht op het moment dat het toch mis gaat? Een jaarlijks evaluatiemoment zal zeker ook gaan helpen bij het zonodig tijdig aanpassen van de gemaakte afspraken.
 
De volgende stap
Wethouder Bellemakers complimenteerde de partijen met de constructieve manier waarop door alle betrokkenen is nagedacht over oplossingen voor de al langer bestaande problematiek. De wethouder bedankte met name Ben Franssen voor zijn betrokkenheid en vasthoudendheid om tot overeenstemming te komen met de omwonenden.
“Het doorlopen traject geeft blijk van grote betrokkenheid van veel partijen en toont aan dat er groot draagvlak is voor de ontwikkelingen binnen Oelbroeck. Hopelijk is dit de opmaat voor de manier waarop we, ook in de toekomst, zaken goed met elkaar afstemmen,” aldus de wethouder.
 
De verbouwing
De daadwerkelijke verbouwing komt steeds dichterbij. De planning is dat deze start in het vroege voorjaar van 2021. Binnen de regiegroep wordt constructief samengewerkt. Allerlei voorbereidende zaken zijn de afgelopen maanden uitgewerkt en in de regiegroep vastgesteld. Dat betreft onder andere de exploitatieovereenkomst, de huurovereenkomst en alle tekeningen zijn inmiddels definitief vastgesteld. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning ingediend en start de aanbesteding. Ook ligt er nu een getekend convenant met de omwonenden. “We zijn klaar voor de volgende stap,” zegt een tevreden Ben Fransen.
 

Terug

Vaste gebruikers

Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis