14.06.2021
Op weg naar een vernieuwd Oelbroeck

Beste inwoners van Sint Anthonis
Inmiddels is de verbouwing van MFA Oelbroeck gestart en wel op 14 juni. Eind van het jaar moet alles klaar zijn en kunnen we het vernieuwde gebouw weer volledig in gebruik nemen. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren, maar de planning en de werkzaamheden zien er goed uit. Zo is er een bouwcommissie, een inrichtingscommissie en een subsidieadviescommissie aan de slag gegaan.

Naast de bouwwerkzaamheden is er nog een ander traject dat ook veel aandacht vraagt en dat is de organisatie van Oelbroeck. De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2022 Oelbroeck geheel zelfstandig wordt en het beheer krijgt over het totale gebouw. Tegelijkertijd zal de gemeente zich terugtrekken en vanaf die tijd lopen alle zaken via het bestuur en de coördinator van Oelbroeck.

Inmiddels zijn er verschillende commissies actief, een commissie gebruikershandboek, een commissie die de voorbereidingen treft om in de toekomst de nieuwe receptiefunctie vorm te geven en een evenementencommissie. De laatst genoemde commissie zal in eerste instantie de opening van het vernieuwde Oelbroeck gaan verzorgen, die waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden met een openingsweekend. Maar er moet nog veel meer gebeuren, want het bestuur van MFA Oelbroeck wil een goede start maken na de verbouwing. De commissie gebruikershandboek is al enkele maanden bezig en heeft o.a. de nieuwe organisatie helemaal uitgewerkt, er komen nieuwe statuten voor Oelbroeck en het vrijwilligerswerk wordt opnieuw vorm gegeven.
Er is een klankbordgroep die namens alle gebruikers de uitgewerkte stukken beoordeelt en uiteindelijk ook zijn fiat moet geven aan de voorstellen. Deze klankbordgroep was voorheen de stuurgroep die alle voorbereidingen heeft getroffen tot aan het moment dat we in november 2019 van de gemeente een subsidie hebben gekregen voor de verbouwing. Verder worden alle gebruikers en de inwoners van Sint Anthonis via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Kortom, er is heel veel beweging rondom Oelbroeck en dat alles moet er toe leiden dat we in oktober/november het voorste gedeelte weer opnieuw in gebruik kunnen nemen en het achterste gedeelte in december. In het voorjaar van 2022 kunnen we dan een spetterende opening tegemoet zien.
Namens het bestuur van MFA  Oelbroeck en de Klankbordgroep
Ben Fransen
Voorzitter 

Terug

Vaste gebruikers

Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje
Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis