29.09.2021
Interview met MV Sint Cecilia

Zijn we goed meegenomen in het traject tot aan de verbouwing?
Ja we vinden dat we redelijk goed zijn meegenomen in het traject tot aan de verbouwing. We zijn al vanaf het begin van het traject ook betrokken in de stuurgroep die mee heeft gedacht over de visie en ontwikkeling van het nieuwe plan.  Een punt van zorg blijft natuurlijk wel of onze ideeën ook zodanig in de uitvoering zijn verwezenlijkt (na de bezuinigingen) dat ze tot het beoogde resultaat leiden. Een eigen repetitieruimte voor onze vereniging, geeft het MFA de ruimte om de grote zaal ook aan andere gebruikers te verhuren. Prioriteit heeft voor ons de akoestiek van de huidige DOJO. Kunnen we repeteren zonder verstoring van de activiteiten daarbuiten? Verstoren wij geen activiteiten en komen er geen klachten van de bewoners van de appartementen? Is de opslagruimte functioneel? Groot genoeg? Kunnen we er met de instrumenten goed in en uit?
 
Hoe hebben we de verbouwing beleefd?
Een verbouwing is natuurlijk altijd een onderbreking van activiteiten en aanpassen.  Dat we door corona sowieso een aantal activiteiten moesten annuleren maakt het wat gemakkelijker. Het overleg over de plannen en aanpassing van de plannen kost veel vrijwilligerstijd maar levert een belangrijke bijdrage aan wat we voor de toekomst voor ogen hebben
 
Hoe gaat het tijdens de verbouwing?
We hebben nauw contact met Jos van Raaij en stemmen frequent af op de laatste ontwikkelingen. We hopen dat de verbouwing van de nieuwe repetitieruimte ook in de zomervakantie geheel uitgevoerd kan worden zodat we de repetities na de zomervakantie weer kunnen hervatten.
Er is goed overleg over de fasering en verhuizing tijdens de verbouwing en we volgen het op de voet. De meeste orkesten hebben vanaf begin juni in het MFA kunnen repeteren. Voor het blaasorkest is tijdelijk elders ruimte gevonden.
 
Wat vinden we van de plannen?
De plannen zijn in goed overleg met de gebruikers tot stand gekomen. Het eindresultaat zal een verbetering van de exploitatie van het MFA opleveren. Jammer dat door alle vertragingen de kosten zijn opgelopen waardoor er wederom bezuinigd moest worden op de plannen. Onze zorg is of deze bezuinigingen de oorspronkelijke doelstellingen in de weg staan.
 
Wat wordt er straks anders en hoe pakt dat uit voor de vereniging?
Onze vereniging zal een eigen repetitieruimte hebben met in de ruimte opslag voor onze instrumenten. Daardoor zal de grote zaal beter verhuurd kunnen worden. We gaan ervan uit dat er daardoor geen interrupties zullen zijn in onze repetitie-schema’s. Ook niet in de individuele muzieklessen van onze eigen opleiding. De akoestiek (bescherming tegen geluidsoverlast van buiten naar binnen en binnen naar buiten) is een groot punt van zorg en de praktijk zal uitwijzen of de genomen maatregelen (na de bezuinigingen) voldoende zijn. Een groot punt van zorg is ook of repeteren in de nieuwe ruimte een gevoel van “zich thuis voelen” zal brengen. Vooral ook of het sociale aspect van de vereniging, een gezellig samenzijn na afloop van de repetities, goed uitpakt. Leden willen na de repetities gezellig met elkaar nog wat drinken aan de bar, we hopen hierin binnen het MFA een gezellige plek voor te vinden.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur MVSC 

Download

Terug

Vaste gebruikers

Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje